Flera olika orsaker påverkar mobbning Mobbning är komplicerat och en kombination av individ och miljöproblem. Det finns flera olika orsaker som påverkar som t ex; föräldrar, klassen, läraren, ledningen i skolan och eleverna. En del vill tro att det är krävande och krångliga människor som blir mobbade. Gunnar Höistad skriver i hans bok Mobbning och…

Läs mer

Nätets fördelar rymmer också nackdelarna. Just det som gör internet och SMS så lockande skapar också baksidorna. De snabba kontakterna, den skenbara anonymiteten, det direkta tilltalet – allt det som får ungdomar att ständigt kommunicera via datorer och mobiler gör att nätmobbning blivit ett allt mer omtalat problem. Ungefär lika stor andel av eleverna har…

Läs mer

Mobbing är ofta svårt att upptäcka. Den mobbade berättar sällan om sin utsatthet. Gunnar Höistad skriver i sin bok mobbning och människovärde: ”Jag har frågat hundratals elever i grundskolan, både i Sverige och utomlands, varför man inte berättar om att man är utsatt.

Läs mer

Mobbning kan yttra sig på olika sätt som Tyst mobbing, Verbal mobbing och Fysisk mobbing. Den vanligaste formen av mobbing är den tysta, subtila mobbningen:  det är den som också är svårast att upptäcka. Den visas med kroppsspråket som t ex att himla med ögonen, dra på ögonbrynen, sucka, göra miner, kasta menande blickar mellan…

Läs mer