Nätets fördelar rymmer också nackdelarna. Just det som gör internet och SMS så lockande skapar också baksidorna. De snabba kontakterna, den skenbara anonymiteten, det direkta tilltalet – allt det som får ungdomar att ständigt kommunicera via datorer och mobiler gör att nätmobbning blivit ett allt mer omtalat problem. Ungefär lika stor andel av eleverna har mobbats på nätet som öga mot öga med mobbaren.

Traditionell mobbing

Traditionell mobbing sker i skolan eller på arbetet medan den digitala mobbingen sker mestadels på fritiden. Det svåra med den digitala mobbingen är att den utsatta inte har någonstans att gömma sig.

Enligt en undersökning av Robert Slonje är nät, sms och –Mailmobbing lika eller mer effektiv än traditionell mobbing om man frågar de som blivit offer för den digitala mobbingen. Allra värst ansåg de som blivit utsatta för att bilder eller videoklipp spridits via internet eller mobil. E-mail däremot togs inte på lika stort allvar. E-mail anses oftast inte som lika personligt som sms. Att ta reda på ett telefon nummer visar att mobbaren lagt ner mer tid. Undersökningen visar däremot att de som inte blivit utsatta inte tar lika allvarligt på den digitala mobbingen som den traditionella.

Yngre är mer utsatta

De yngre åldrarna är mer utsatta än de äldre. Den digitala mobbingen förekom mer bland 12-13-åringar än 14-15-åringar. På gymnasiet förekom digital mobbing ganska sällan. Flickor var mer utsatta än pojkar vilket är en skillnad från traditionell mobbing.

Ofta är det bara ett fåtal elever som berättar om de är utsatta för digital mobbing. En av anledningarna kan vara att mobiltelefon och internet är en mycket viktig del i ungas liv idag, och att man är rädd för att vuxna ska reagera med att begränsa tillgången till tekniken.

Det behövs inte bevis

Det verkar också som en del av ungdomarna tror att de behöver ha bevis på mobbningen för att skolan och föräldrarna ska ta dem på allvar.

Så här hanterar du digital mobbing

  • Om det sker på en Community – anmäl till säkerhetsavdelningen.
  • Om det sker systematiskt – berätta för någon, helst en vuxen, men åtminstone en kompis.
  • Om det är verkligen taskigt och upprepat – polisanmäl.
  • Vuxna: Förbjud inte sajter och program – lär er istället vad som sker där.
  • ”Naturalisera” Internet – använd förnuftet och gör inget online du inte skulle göra offline.
  • Placera skolans datorer där vuxna rör sig.

Källa: Johnny Lindqvist, Friends