Mobbning kan yttra sig på olika sätt som Tyst mobbing, Verbal mobbing och Fysisk mobbing. Den vanligaste formen av mobbing är den tysta, subtila mobbningen:  det är den som också är svårast att upptäcka. Den visas med kroppsspråket som t ex att himla med ögonen, dra på ögonbrynen, sucka, göra miner, kasta menande blickar mellan varandra, tystna, vända ryggen till, inte svara på tilltal. Den här mobbingen gör mycket stor skada och är inte lika synlig. Den kan ske bakom lärarens rygg men också helt öppet. Det är lätt att skylla ifrån sig och säga: ”Vadå grimasera? Får man inte ha skräp i ögongen va?” Det finns risk att skola eller företag inte tror det finns några problem. De utsatta är oftast tysta och berättar inte hur det egentligen är.

Verbal mobbing

Verbal mobbing kan vara lättare att upptäcka än den tysta men inte alltid. Verbal mobbing är att viska, sprida rykten, ”snacka skit”, retas, trakassera, håna, härma, hota, anmärka på t.ex. frisyr eller kläder, kommentera allt den utsatte gör eller säger, fnittra, hånskratta, ”skämta”.

Fysisk mobbing

Den fysiska mobbingen är vanligare i de lägre klasserna och utövas mest av pojkar. Tecken är sönderrivna kläder eller blåmärken. Den fysiska mobbingen kan kamoufleras i lekar och idrott för att den inte ska märkas.

Många gånger används alla tre typer av mobbing och i det fördolda. Mobbingen sker ofta på platser där det saknas vuxna så som i omklädningsrum och/eller på rasterna.

Pojkars resp flickors mobbing

Pojkars och flickors mobbing ser ofta olika ut. Pojkar använder sig oftare utav verbal och fysisk mobbing medan flickors mobbing oftare är tyst även om dem alltmer tar efter pojkarnas sätt. Varför det ofta fortfarande är skillnad på flick- och pojkmobbning kan ha att göra med hur vi bemöter deras olika sätt att visa aggression på. Det kanske är mer tillåtet för pojkar att visa aggression. När ”snälla flickor” oftare blir mer uppskattade kan aggressionen uppenbara sig i lite mer utstuderad form istället.

Källa
Gunnar Höistad – Mobbing och människorvärde
Forz, Z – Makt maktlöshet mobbning
Friends