Ätstörning

En ätstörning börjar oftast med bantning. Anorexi är vanligare bland kvinnor än bland män. Ungefär 1 av 100 flickor och kvinnor i åldrarna 13 till 30 år har sjukdomen. Män utgör cirka 10 procent av alla fall av anorexi. De flesta insjuknar mellan 14-15 års åldern men sjukdomen kan drabba även 7-åringar och äldre. Den ätstörning som det talas mest om är anorexi även om bulimi (hetsätning) är två till tre gånger vanligare.

Man vet fortfarande idag mycket lite om varför en del utvecklar ätstörning. Det är svårt att veta om det stigande antalet som utvecklar ätstörning idag beror på uppmärksamheten kring sjukdomen, eller om sjukdomen i sig verkligen har ökat. Orsakerna varierar från person till person och ofta är det flera olika faktorer som ligger bakom.  Det kan bland annat ha att göra med;

– samhällets skönhetsideal

– vilken självbild man har

– personlighetsdrag

– svåra upplevelser under uppväxten

– den egna personens upplevda stress, press och krav från

omgivningen

– hur den egna kroppen reagerar på bantning

– ärftlighet

Fler faktorer kan bidra till att utlösa ätstörning. Bantning är den allra viktigaste utlösande faktorn. Sedan kan ätstörningen hållas vid liv genom bland annat krav på att vara perfekt och en övertyglelse om att vikt och kroppsform är av stor betydelse för hur man värderar sig själv. Många som utvecklar anorexi har svårt att inse omfattningen av sina egna problem. Enligt deras sätt att se på saken är det andra som har problem med deras låga kroppsvikt och inte de själva. Denna inställning kan göra det mycket svårt att söka och ta emot hjälp.

Det är dock mycket viktigt att snabbt söka hjälp och stöd. Kroppen startar nya vanor mycket snabbt vilket gör det svårt att bryta den onda cirkeln om det går en alltför lång tid innan hjälp och stöd tas emot.

Många med ätstörningar har höga krav på sig själv. Kraven på att vara perfekt, viljan att bli omtyckt av alla och en stark känslighet för kritik är inte ovanliga drag hos den drabbade. Beröm förnekar man medan minsta lilla misslyckande får en att känna sig dålig rakt igenom. Prestationer blir mer viktigt för den egna personens värde. Om det är svårt att prestera mer, bli duktigare, roligare eller intelligentare, kan man i alla fall påverka utseendet.

En ätstörning börjar ofta med kraven och känslan av att inte räcka till, sedan kommer något utlösande som gör att man börjar banta.