Tonåren - Gränslandet mellan barn- och vuxenlandet

Tonåren är en tid när människan ska vandra från barnlandet till vuxenlandet.

Den här tiden kan vara en stor omställning i en människas liv, ofta kommer vi vuxna inte alltid ihåg hur det var när vi själva befann oss i den.

Men det är viktigt att komma ihåg att även om tonåren har vissa gemensamma drag, så spelar naturligtvis tonåringens unika person och miljö in.

Insikt i allmänhet

För oss vuxna kan det vara bra att ha en insikt i allmänhet om vad som rör sig i tonåringen, men det är givetvis viktigare att se till tonåringens behov och intressen när vi vuxna söker hitta samspel med tonåringen.

Testa sina gränser

Tonårstiden kan vara så olika. En del tonåringar tycker det är okej att umgås mestadels med familjen, medan andra bara vill umgås med kompisar. Men en sak är densamma för alla tonåringar, alla tonåringar behöver testa sina gränser och göra någon slags revolt för att kunna bryta beroendet eller banden till föräldrarna.

Revolten kan ske på olika sätt. Utifrån sett behöver utvecklingen inte verka särskilt dramatisk, men på insidan är utvecklingen ofta dramatisk för varje tonåring.

Här kan du klicka dig fram för att läsa mer om identitet i tonåren och frigörelse i tonåren. Du kan också läsa om självkänsla och hur du kan stödja tonåringar till en bättre självkänsla.

Behöver ni stöd och hjälp? Ta första steget och ring Anna-Lena 076-8481920 för att fråga om råd och boka tid för samtal eller kontakta oss här