Familjerätt Genom det ökade antalet familjerättsliga tvister i domstolarna har också behovet av juridiska tjänster inom detta område ökat. Den gemensamma vårdnaden är huvudregel när två vårdnadshavare med barn skiljer sig. När de f d makarna inte längre kan kommunicera med varandra kan samarbetssamtal bli aktuellt. När inte heller detta eller medling hjälper måste domstolen…

Läs mer