Symtom vid bulimi

Om man har sjukdomen bulimia nervosa tänker man också mycket på mat och sin kropp. Man är rädd för att gå upp i vikt. Men ibland tappar man kontrollen och äter mycket mat, snabbt och okontrollerat, man hetsäter. Sedan försöker man göra sig av med det man har ätit genom att kräkas, använda laxermedel eller träna hårt. Man brukar känna skuld eller skämmas för det man gör, och därför är det vanligt att man har problemen för sig själv.  

Bulimi brukar inte synas utåt, man behöver till exempel inte vara underviktig. Det kan vara svårt att erkänna för sig själv eller för andra att man behöver hjälp, och att ta emot hjälp. Men det går att bli frisk från bulimi.

Tecken på bulimi kan vara:

– att man bantar

– att man tränar överdrivet mycket

– att man äter oregelbundet, till exempel hoppar över frukosten eller äter ”förbjuden” mat när man är ensam

– fixering vid mat och vikt

– att man använder till exempel kräkmedel, bantningspiller eller laxermedel för att göra sig av med det man har ätit

– växlande humör

– att man får svårt att koncentrera sig och att minnet blir sämre

– ångest och nedstämdhet, som kan gå så långt som till att man skadar sig själv eller får självmordstankar

– dålig självkänsla eller självförakt

– skev eller felaktig uppfattning av den egna kroppen

– problem med pengar, eftersom det kan kosta mycket att hetsäta. En del snattar eller stjäl mat

– att man får sömnproblem.

Man behöver inte ha alla tecken för att ha bulimi.

Det oregelbundna matintaget och näringsbristen ger ofta symtom från tarmar och mage. Magsmärtor, diarréer och förstoppningar är vanliga. Den som drabbas av bulimi får näringsbrist som kan märkas på torr hud, håravfall och menstruationsrubbningar.

På lång sikt kan njurar ta skada, man kan drabbas av hjärtrubbningar, kräkningarna fräter på tänderna och man kan få strupkatarr.

Hetsätning

Att hetsäta betyder att man äter mycket mat, snabbt och på ett okontrollerat sätt. Om man har en hetsätningsstörning har man attacker när man äter stora mängder mat under kort tid. Till skillnad från ätstörningen bulimi försöker man inte göra sig av med det man har ätit efteråt. Om man hetsäter är det därför vanligt att man är överviktig.

En del som hetsäter har tidigare haft anorexi eller någon annan ätstörning men orkar inte längre stå emot att äta utan börjar äta mat som man annars inte tillåter sig i perioder. Man tänker mycket på maten och på att sluta hetsäta, men det går inte.

Tecken på hetsätning är samma som för bulimi, plus att man kan vara överviktig. Man behöver inte ha alla tecken för att ha en hetsätningsstörning.

Källa
UMO
Center för tidiga insatser
www.1177.se