Varför alkohol är farligt för din tonåring

Det allmänna omdömet försämras med alkohol i kroppen. Risken, för att din tonåring, ska råka ut för en olycka är förstås större i ett berusat tillstånd.

Det kan exempelvis vara olyckor, sotonåring och alkohol
m drunkningsolyckor, trafikolyckor och brandolyckor.

Undersökningar visar också att berusade tonåringar inte sällan hamnar i gräl med kompisar. De har sex fast de egentligen inte vill, eller haft sex utan att använda skydd.

Din tonåring har inte vuxit färdigt förrän i 25-års åldern. Hjärnan utvecklas ända fram till dess.

Oavsett om du har en välvuxen tonårsson eller en nätt tonårsdotter, ökar risken för framtida alkoholberoende ju tidigare i livet alkoholdebuten är.

Och till skillnad från vuxna kan ett återkommande drickande leda till ett alkoholberoende bara på några år.

Hos vuxna är det också lättare att se varningssignaler för ett framtida beroende än hos tonåringar.

Även om din tonåring en dag kommer hem och är väldigt berusad så behöver inte det innebära att hon eller han får problem med alkoholen.

Tvärtom kan det leda till att din tonåring lär sig att hantera alkoholen bättre nästa gång.

Om din tonåring kommer hem vid upprepade tillfällen och mår dåligt på grund av alkohol bör du som förälder däremot snarast reagera.

Något som är bra att vara medveten om, är att tonåringar som testar droger och narkotika, gör det efter att ha druckit alkohol och blivit berusade.

En del experimenterar också genom att blanda alkohol, med olika sorters läkemedel för att de tror att berusningen kommer fortare.

Det kan handla om att blanda alkohol med huvudvärkstabletter men till och med narkotika som lugnande tabletter, främst Rohypnol som är mycket farligt.

Alkohol och tobak har också ett starkt samband. Det är lättare att börja röka eller snusa i samband med intag av alkohol.