Vad säger lagen?

I Sverige är det förbjudet att sälja alkohol till personer under 20 år.

Däremot är åldersgränsen på restaurang 18 år vilket även gäller vid köp av folköl.

Och det är personen som förser den minderåriga med alkohol som begår brottet och inte den minderårige som tar emot alkoholen.

Straffet för langning av alkohol eller olovlig försäljning är böter eller fängelse i maximalt två år. Är brottet av grövre karaktär kan det innebära fängelse i fyra år. Om brottet anses vara ringa tilldöms inget straff.