Vad kan föräldrar göra?

Nattvandra på orten där du bor.
Gå med i eller starta en organiserad nattvandring.

Få med fler föräldrar från skolan, klassen eller idrottsföreningen.tonåren familj

Att vuxna finns i tonåringars miljöer under kvällar och sena nätter, kan förhindra allt från olyckor till bråk.

En del tonåringar, kan rent av tycka att det känns tryggt med vuxna i närheten, men också få ett tillfälle att prata med en vuxen om de behöver.

Gemensamt regelverk
Föräldrar som har gemensamma regler för alkohol medför att tonåringar dricker mindre enligt forskning.

Det signalerar att föräldrar bryr sig och att de går samman.

Ta upp frågan på nästa föräldramöte eller på nästa idrottstillfälle.

Bestäm tillsammans spelregler, som exempelvis vilka tider ska tonåringarna vara hemma på kvällen, hur ska reglerna se ut när de sover över hos varandra eller när din tonåring är ensam hemma.

Prata med andra föräldrar om att bjuda på alkohol hemma.
Ta upp frågan för diskussion. Skapa en gemensam regel mellan föräldrar, att inte bjuda hemma.

De flesta tonåringar dricker alkohol för att bli berusade!

Det finns idag inga undersökningar som visar på att din tonåring dricker mindre alkohol med sina vänner om det blir bjudna hemma.

Tvärtom så kan man oftast addera det till den övriga kvällens alkoholkonsumtion. Och man kan undra om det finns tonåringar som dricker alkohol för att det är gott?

Skapa tillsammans drogfria aktiviteter