Nyttiga länkar

www.can.se
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Fakta om droger och en biblioteksdatabas.

www.fhi.se
Statens folkhälsoinstitut – fakta, nyheter och statistik om alkohol & droger.

www.hasselahelpline.se
Hassela Helpline har en jourtelefon dit du kan ringa om du oroar dig för ett barn eller en kompis upp till 25 år som kan vara på fel väg.

www.mentor.se
Erbjuder mentorskap till ungdomar och utbildning till föräldrar för att ge ungdomar styrkan att stå emot våld och droger.

www.alkoholhjalpen.se
En sajt som är för dig som funderar på ditt eget eller någon annans drickande.

www.alkoholprofilen.se
Testa dig själv!

Beroendecentrum Stockholm
Erbjuder hjälp och stöd till den som är beroende av eller har problem med alkohol, droger eller läkemedel.

Maria Ungdom
Här kan du få stöd och hjälp med tonåringar och alkohol

Drugsmart
Vänder sig främts till unga med fakta om alkohol och droger

Coachkonsulten
Här kan du som behöver samtalshjälp få snabb hjälp