Att prata om alkohol

Tonåringar vet och kan mycket om alkohol och droger.

Kanske mer än du själv.

De tror gärna på myter, så det är bra att du vet vad du talar om för att sticka hål på dem. Men att prata med din tonåring om alkohol, är oftast mycket mer än bara alkoholsnack.

Försök att sätta dig in i när du själv var tonåring.

Hur blev du bemött? Hur ville du bli bemött? Hur kändes det när dina föräldrar började tillrättavisa eller tjata med ilska i rösten och allvar i blicken? Stängde du av? Gick du i försvar? Eller var det då du tog dina föräldrar på allvar?.

Eller var det så att dina föräldrar var så oroliga för dig, så du beskyddade, och besparade dem från sanningen? Det är förstås olika, och du behöver försöka, anpassa situationen efter din tonåring.

Försök att vara öppenhjärtlig och berätta att du bryr dig om din tonåring.

Forcera inte fram informationen.

Berätta att du känner dig orolig och varför du är orolig.

Försök att få kontakt för då är det lättare att din tonåring tar till sig det du säger.

Att få kontakt med din tonåring är lättare om du talar inifrån dig själv hela tiden; vad du ser/hör/observerar, vad du känner inför det du ser/hör/observerar och vad du skulle behöva.

Om du går i attack, och anklagar din tonåring är det mycket lättare att hon eller han stänger av (ibland kan det dock se ut som tonåringar stänger av medan de mycket väl hör vad du säger) eller går i försvar.

Försök att behålla lugnet och gå inte i taket, när du hör vad din tonåring berättar.

Uppmuntra din tonåring att prata. Då är det lättare att han eller hon, vågar berätta, den egentliga sanningen om vad som hände på festen eller på fritidsgården.

Mycket är vunnet, om din tonåring känner att vad som helst går att avslöja, utan att du för den skull går i taket.

Prata ofta med din tonåring om allt möjligt. Då är det lättare att också prata om alkohol, när samtal om det blir aktuellt.

Prata om hur det är i skolan, på idrotten, hos kompisarna, vad hon eller han har för åsikter, drömmar och mycket mer. Om ni pratar lite med varandra är risken större att det känns svårt, att prata om känsligare ämnen som alkohol.

Bli inte besviken

Bli inte besviken om du inte får reda på allt från din tonåring. Det kommer du nämligen inte få.

Det viktiga är att hon eller han vet, att du finns där om något händer. Om du känner dig tveksam till att din tonåring talar sanning, så var rak och tydlig, samtidigt som du visar, att du bryr dig. Locket på och en total tystnad, bidrar inte till en mer öppen och förtrolig dialog.

Vårdguiden har råd till föräldrar på sin hemsida som är bra att känna till:

Läs på!

Tonåringar kan, vet och har åsikter om droger. De tror gärna på myter. Du måste veta vad du talar om och behöver pålästa argument för att sticka hål på myterna.

Förebygg!

Prata med din tonåring om droger tidigt. Diskutera vilka olika droger som finns, varför man tar droger, hur man blir beroende och vilka riskerna är.

Var ett föredöme!

Visa var du står, men din tonåring kommer inte att lyssna på dig om du inte omsätter dina ord i handling. Om du, någon i familjen eller dess närhet använder någon sorts drog, diskutera varför och förklara.

Lär din tonåring att säga nej!

Tonåringar har svårt att erkänna, att de blir påverkade av grupptryck eller att de har fel. Med en bra och öppen relation med din tonåring, är det mindre risk att hon eller han hamnar snett. Ungdomar som får bekräftelse och uppmuntran har bättre självförtroende och lättare att säga nej.

Undvik skrämselpropaganda!

Tonåringar känner sig ofta odödliga och kan ha svårt att ta till sig skrämselpropaganda. Det är bra om din tonåring tidigt förstår riskerna med olika droger.

Överreagera inte!

De flesta som prövar droger blir inte beroende. Det betyder inte att det är okej att använda droger. Det går aldrig att säga på förhand vem som kommer att bli beroende. Många tonåringar säger faktiskt nej till droger.

Aktivera din tonåring!

Uppmuntra fritidsintressen. Tonåringar som sportar, är med i någon förening eller har någon hobby, väntar ofta med att pröva droger. När man är äldre är det lättare att säga nej.

Kritisera inte!

Om kompisar till din tonåring tar droger, undvik att kritisera dem. Diskutera i stället varför de gör det. Kritik leder lätt till trots.