Självmord

självmordGör någonting nu!

 

Du kan rädda liv genom att våga räcka ut en hjälpande hand.

Var medveten om dina reaktioner

En vanlig reaktion är rädsla och en impuls att ignorera situationen och hoppas på att den går över av sig själv.

Du kan också känna ett behov av att hitta en snabb lösning för att få personen att må bättre.

Om du reagerar så kan det vara bra att ta hjälp av någon du litar på för att kunna återfå möjligheten att vara till stöd.

Var tillgänglig och lyssna

Tillbringa tid tillsammans med personen, visa omsorg och omtanke, lyssna utan att vara dömande, upprörd eller ge kritik.

För många är det så skamligt och pinsamt att må psykiskt dåligt att de inte söker hjälp.

Att våga prata öppet om depression och självmord med någon kan därför vara till avgörande hjälp.

Försök inte att förminska problemen eller vädja till någons samvete för att få den att ändra sig. Vad du tycker om en persons situation är inte det viktiga, det är att bidra till en förändring som är viktigt.

Fråga om självmord

Det enda sättet att ta reda på om någon tänker på självmord är att fråga om det. Det kan kännas svårt, men du visar empati och har lyssnat.

Att tala om självmord kommer inte att ”väcka den björn som sover”, det uppmuntrar i stället till att tala om känslorna och känns ofta som en lättnad.

Det är endast genom att samtala med personen om vad det är som pågår som denna kan motiveras till att söka den hjälp som behövs.

Gör inte någon överenskommelse om att någons självmordstankar skall vara en hemlighet.

Bekymra dig inte över att du kanske förstör en relation om du känner att det finns fara för livet. Det är bättre att förlora en vänskap genom att bryta ett förtroende än att gå på en begravning.

Och för det mesta går det att bli sams igen. Kanske kommer personen senare att tacka dig för att du räddat dennes liv.

Kontrollera säkerhet

Om någon tänker ta sitt liv är det viktigt att veta hur allvarliga tankarna är och hur länge de har funnits. Du kan till exempel ställa följande frågor:

  • Har du tänkt ut hur och när du skall ta ditt liv?
  • Har du tillgång till medel eller tänkt skaffa dig det för att utföra din plan?
  • Vilken hjälp har du tillgång till för att kunna må bättre och känna dig tryggare?

Fråga också hur du kan hjälpa och stötta personen för att finna stöd, livslust och kraft hos familj, vänner, husdjur, i religiös tro eller i egen inre kraft.

Lämna aldrig en akut självmordsnära person ensam. Bedömer du att situationen är akut, ring alltid 112 eller åk till en akutmottagning. En självmordsnära person behöver träffa någon från psykiatrin på en gång.

När du har kunnat kontrollera personens säkerhet, är det bra att ni tillsammans pratar om nästa steg. Lyssna och stötta – men glöm inte bort dig själv.

Fatta beslut om vad du ska göra och hur ni ska lösa situationen

Du kan behöva hjälp av andra för att uppmuntra personen att skaffa professionell hjälp – eller att ta ett första steg till hjälp från exempelvis en partner, förälder eller nära vänner.

Tipsa gärna om Självmordslinjen, dit kan hen ringa (tel: 90101) eller chatta med erfarna volontärer som har särskild utbildning för att bemöta personer med självmordstankar.

Lyssna och trösta

Tankar på självmord återkommer ofta och när de gör det är det viktigt att personen vågar be om hjälp och berättar för någon om sina känslor.

Att försöka övertyga personer som mår psykiskt dåligt att det inte är så farligt, eller att de ju har allt att leva för, kan öka deras känsla av skuld och hopplöshet.

Be personen lova att be om hjälp. Det gör det mer sannolikt att personen faktiskt gör det.

Försäkra dem om att det finns hjälp att få, att depression går att behandla och att självmordstankar förändrar sig över tid.

Visa ditt engagemang och din vilja att förstå – förmedla hopp och att hjälp finns att få.

Ta hand om dig själv

Du som hjälper någon som inte orkar leva måste se till att ta hand om dig själv, eftersom det är känslomässigt påfrestande att vara ett stöd till någon som är självmordsnära, särskilt under en längre tid.

Se till att inte vara ensam om detta, att du har någon att tala med, till exempel vänner, familj eller någon som är professionell.

Glöm inte att Självmordslinjen också är till för dig som närstående. Där kan du ställa frågor, lätta ditt hjärta eller bara prata med någon som förstår vad du går igenom.

Stanna kvar

Självmordstankar försvinner inte utan att den självmordsnära personen upplever någon form av förändring i livet.

Livssituationen, känslorna och tankarna behöver förändras. Upplevelsen av stöd kan vara en hjälp att hantera tankarna på att vilja dö.

Det är viktigt att familj, vänner och andra viktiga personer finns kvar på ett aktivt sätt.

Sammanfattning

  • Bedöm situationen
  • Ta kontakt.
  • Lyssna aktivt och öppet.
  • Informera om stöd och vård.
  • Inge hopp!

källa mind.se

Livet går upp och ner,

låt oss prata om det!

 

Sök hjälp med samtal!

Vi hjälper dig som förälder och din tonåring.

Kontakta oss redan idag!