Självkänsla - Självförtroende

Det talas ofta idag om självkänsla och självförtroende men det är inte alltid så lätt att veta skillnaden. Här ska vi reda ut begreppen och försöka förklara självkänslans värde.

Tonåringar påverkas av olika faktorer som kändisar, kompisar, grupptryck, Internet, lärare, tränare, kultur och föräldrar vilket alla kan påverka självkänslan.

Om man föreställer sig en gungdockasjälvkänsla som på bilden där självkänslan är tyngden i dockan.

Ju bättre självkänsla vi människor eller tonåringar har, ju mer vi vet vem vi är och vad vi vill. Desto fortare kommer gungdockan att resa sig upp efter påverkan utifrån.

Hjälpa och stödja

För att hjälpa och stödja våra tonåringar i deras utveckling är det dock bra att vara medveten om vad som är vad.

Självförtroende vs självkänsla

Självförtroende relaterar till det jag gör och självkänsla till mitt värde som människa – den jag är.

Självsäkerheten relaterar till fasaden eller skalet som jag visar utåt mot andra. Självsäkerheten kan hos en människa vara motsatsen till god självkänsla.

En tonåring kan exempelvis visa sig vara hård och stark men innerst inne är han rädd och liten.

Det är inte så att en människa med god självkänsla alltid känner sig stabil och på topp!

Däremot har hon förmågan att hantera livets svårigheter och känslorna som hör där till.

Alla känslor

Under livets gång möter vi alla känslor av maktlöshet, sorg, ilska, rädsla osv.

En människa med god självkänsla, kan acceptera att dessa känslor kommer och går under livets gång, och genom att acceptera att de finns också hantera dem.

Därför är det av stor vikt, att vi hjälper våra tonåringar att bekräfta deras känslor utan att döma eller värdera dem.

Vi kan tala om att vi inte accepterar ett visst betende men vi ska inte fördöma deras känslor.

Vad kan vi vuxna göra

Vi vuxna kan också hjälpa våra tonåringars självkänsla genom att föra en empatisk och positiv dialog.

När en tonåring kommer hem och är ledsen för att provet gick så dåligt, kan vi lyssna och med en positiv feedback, stötta tonåringen att allt kommer gå bra.

Utan att sopa bort alla konflikter framför tonåringen, kan vi även nu, när de ser stora ut (precis som när de var små) ta emot dem när de faller.

Då lär de sig en strategi att hantera sina svårigheter i framtiden. Tonåringen kommer ta med sig din dialog inom sig när de en vacker dag lämnar dig.

Vi vill ju alla att våra tonåringar när de blir unga vuxna ska kunna hantera det som känns svårt. En människa med god självkänsla har en inre dialog till sig själv som är positiv. Hennes inre dialog hjälper henne istället för stjälper henne.

Att skilja på den du är och det du gör

En människa med god självkänsla, skiljer på den hon är och det hon gör. Hon känner inte att hon är misslyckad för att hon har misslyckats med något hon har gjort.

Hon är fortfarande en omtänksam, engagerad, lyhörd och påhittig person även om hon har misslyckats med ett prov eller en arbetsuppgift!

Bekräfta och berömma

Föräldrar är ofta bra på att bekräfta barn och tonåringar i det de gör.

De berömmer när de spelat en bra fotbollsmatch, ritat en fin teckning, har fått bra resultat på ett prov.

Genom att berömma barnen när de gjort något bra, ökas ofta deras självförtroende vilket är bra i sig, men det bör inte göras på bekostnad av att de inte får reda på vem de egentligen är som människa (som är tyngden i dockan).

Duktig

”Duktig” är självförtroende-baserat. Läs mer om duktiga flickor & pojkar När vi säger till någon att hon eller han är duktig, bekräftar och berömmer vi beteendet. Alla människor vill bli bekräftade!

När barn och tonåringar uppmärksammat att de får bekräftelse för något specifikt, fortsätter de gärna att jobba på för att få mer bekräftelse inom det området.

Många duktiga flickor kämpar med att få bekräftelse för det dem gör.

Risken är att de tappar bort sig själva på vägen, och att det blir mer viktigt att få beröm från andra människor, än att vara sann mot sig själva.

Vi kan hjälpa unga genom att också bekräfta egenskaperna när vi säger att någon är duktig. Vi kan också hjälpa genom att ställa frågor som:

- varför spelar du handboll?
- vad driver dig att få bra resultat på provet? (många duktiga tonåringar hårdpluggar utan att veta eller förstå varför)

Föräldrar kan stödja en tonåring i processen mot god självkänsla genom att

hjälpa till att föra en konstruktiv dialog. Genom att lyssna, lyssna och lyssna för att sedan med coachande frågor, hjälpa din tonåring att få med sig en coachande inre dialog.

Lyssna istället för att tolka och ge råd

Vi vuxna vill bara väl, men ibland är vi alldeles för bra på att berätta hur vi tycker att det är, tolka och att ge råd.

När vi istället tar ett steg tillbaka och lyssnar på vad som egentligen sägs, för att sedan låta frågor leda samtalet framåt, kan hjälpa din tonåring att lära känna sig själv och sina värderingar bättre.

  • Bekräfta din tonårings kvaliteter, eller egenskaper i den hon ÄR (inte bara i det hon gör). Exempelvis lugn, modig, omtänksam, ödmjuk, vänlig, pålitlig osv.
  • Välkomna även negativa känslor. Det vi trycker ner kommer gärna upp senare i förnyad kraft. Om din tonåring blir arg för att han inte får gå ut på kvällen eller inte får pengar till ett par snygga stövlar, tala om vad du ser och hör (jag ser att du är arg men du får inte pengar till stövlarna).
  • Genom att bekräfta ilskan, rädslan eller hatet (istället för att inte låtsas se det), brukar lugna.

Lådor med känslor

Tänk dig en byrå med massor av lådor. Det finns en låda för hat, en för avundsjuka, en för glädje, en för nyfikenhet, en för sorg och så vidare.

Alla lådor vill bli sedda! Med tiden när vi växer upp, lär vi oss att en del av lådorna inte är lika okej att öppna som andra.

Tyvärr så är det ofta så att när vi låser några av lådorna öppnas de av sig själva när vi minst anar det eller när vi minst vill det.

Om vi istället lär oss redan som små att våga bekräfta och se alla känslor (utan att för den skull styras av dem) är det lättare att känslorna lugnar sig.

Källa
Jana Söderberg – föredrag
Duktighetsfällan, Joanna Rose och Aleksander Perski
Ditt inre centrum, Marta Cullberg Weston

 

Kontakta oss för stöd och hjälp och samtal.

Ring Anna-Lena 076-8481920