Prestationskrav

eller "duktiga flickor & pojkar"

Med höga ideal i livet kryper duktighetssyndromet ner i åldrarna.

Att prestera blir allt viktigare, och till stressmottagningen på Karolinska Institutet kommer många kvinnor, men också män, för att laga sina sönderstressade kroppar och för att finna den själ, som för länge sedan slutat att hänga med i ett ökande livstempo på bekräftelse.

Prestationsprinsessor och prinsar

Det är våra prestationsprinsessor och och prinsar. Om detta och hur man kan ta sig ur fällan från sina egna krav och andras förväntningar kan du läsa mer om i Duktighetsfällan som Aleksander Perski och Joanna Rose skrivit.

Duktig är självförtroendebaserat!

När vi säger att någon är duktig bekräftar vi beteendet och det som någon gör.

Att berömma våra döttrar och söner med ordet duktig är bra i sig eftersom det bättrar på självförtroendet.

När vi däremot bekräftar med duktig för ofta under uppväxten, finns det en risk att barnen blir utifrånstyrda.

Att vara utifrånstyrd innebär att man är mer mån om att prestera, och göra, för att tillfredsställa andra människors krav och förväntningar än att göra det man själv egentligen vill.

Prestera/Göra och Vara

Om vi tänker oss två krukor. En prestera/göra-kruka och en vara-kruka. När vi bekräftar bara i prestera/göra-krukan finns det en risk att våra barn lär sig att prestera av bara farten.

Vi berömmer beteendet, och det blir beteendet som blir det viktiga.

Många börjar redan som unga att jaga efter uppmärksamhet genom att prestera.

Små barn ifrågasätter inte föräldrars bekräftelse utan ser det ofta som ett facit.

De har varit duktiga på att göra läxor, städa, spela matcher, vinna, få bra resultat på prov och så vidare.

Det här kan leda till att barnen bara fortsätter att göra, av bara farten för det är då man får bekräftelse av sina föräldrar. Det är allt som görs som är viktigt, och misslyckas man med det man gör så är man oduglig.

Självkänslan ligger i Vara-krukan

För att våra barn och tonåringar ska få en god självkänsla behöver vi berätta för dem vem de är.

Vi behöver spegla dem med ord av egenskaper och kvalitéer.

Det är just dessa egenskaper och kvalitéer som bygger upp deras självkänsla.

En tonåring som har fått höra vem han ÄR (inte det han gör) under sin uppväxt kommer inte att gå under på grund av ett dåligt resultat på provet.

Han eller hon kommer förstå att "jag finns" ändå, och livet hänger inte på att jag misslyckas.

Det är aldrig försent att börja spegla och ge tonåringen vilka kvalitéer hon eller han har!

Om du är en förälder som inte vetat bättre, vilka vi är många, så prova att bekräfta din tonåring i VARA-krukan och se vad som händer. I början kan det kännas ovant men det ger din tonåring mer än du anar. Den här tekniken kan du även prova på dina medarbetare om du är chef. Medarbetarna och arbetsgruppen kommer bli mer trygg och troligen också prestera bättre.

Egenskaper för att bekräfta VARA

När vi bara berömmer presterandet kan man säga att vi bekräftar skalet av människan.

Om inte också vara-krukan fylls kan mäniskan som vuxen känna sig urholkad inuti. Hon vet vad hon gör bra men inte vem hon är.

När exempelvis din son varit duktig för att han studerat och fått bra resultat på provet så har han troligen varit ambitiös, planerande och målfokuserad.

När din dotter har varit duktig på hockeymatchen så har hon kanske egentligen varit drivande och tuff.

När din son varit duktig på att städa har han kanske egentligen varit noggrann och uthållig.

För att bekräfta i vara-krukan behöver vi bekräfta med ord som innehåller egenskaper som vår son eller dotter har. Egenskaper som omtänksam, trygg, pålitlig, energisk, empatisk, charmig och så vidare.

Flera egenskaper kan verka värderande i sig men behöver inte vara det. Till exempel egenskapen oflexibel kan i vårt samhälle och i vår tid anses som en "dålig" egenskap men behöver inte alls vara det - det är bara en egenskap som visar vem man är. Här handlar det mer om hur vi förmedlar egenskapen och att vi självklart förmedlar egenskaper i ett positivt syfte! Bekräfta egenskaper

Sammanfattningsvis blir våra barn mer hela om vi bekräftar både i Prestera/Göra- och Vara krukan.

Källa
Duktighetsfällan, Joanna Rose och Alksander perski
Jana Söderberg - föredrag
Självkänsla på djupet, Marta Cullberg Weston

 

 

 

Vill du ha stöd för dig eller din tonåring? kontakta oss för ett först prova-på coachsamtal.

Klicka här och hör av dig redan idag

Varmt välkommen!