motiverande samtal

Motiverande samtal

Ungdomar försöker förstå, blir ofta bärare, uttolkare och de som utagerar mycket av vuxenvärldens obearbetade aggressivitet, tillkortakommanden och stress.

Inte sällan finns en upplevelse av övergivenhet och en känsla av att vara överflödig hos många av dem. Motiverande samtal hjälper.

Många ungdomar kan berätta om att de ständigt blir hänvisade till sina rum, andra vandrar runt ute på stan om kvällarna, några har en nyckel med sig och går hem först när föräldrarna är borta eller sover.

Ungdomars högsta önskan

Paradoxalt nog är ungdomars högsta önskan idag oftast mer tid tillsammans med sina föräldrar och andra vuxna personer.

Ungdomarna vill ha och behöver vuxna som kan tjäna som vettiga, trovärdiga och livsbejakande förebilder, lärare och mentorer i livskunskap och kulturell kompetens.

De söker och efterfrågar en uppmärksamhet, inte för den vuxna människans pekpinnar, ifrågasättande krav och bekymmer, utan för en trovärdig vägledning om den vackra vida värld som omger, fascinerar, lockar och samtidigt tidvis frustrerar dem in i missmod.

Vägledningen

Vägledningen kan handla om att bättre läras sig förstå: entusiasm, motivation arbetsglädje, talangutveckling, att tala tydligt, styling av personlighetsdrag, studieval, inlärningssvårigheter, humörsvängningar, beteendeproblem, familjekonflikter, kamratrelationer, kärleksrelationer, ensamhet, självkänsla, självförtroende, tvångstankar, mobbing, ångestreglering, nedstämdhet, existentiella livsfrågor, självdestruktivitet, identitetsfrågor, sorg, fysisk misshandel, kropp, utseende, övergrepp och ofredanden, stress och stresshantering, ätstörningar, psykisk misshandel, fysisk ohälsa, eget missbruk, m.m.

Visa medkänsla och lyssna

Motiverande samtal handlar om att visa medkänsla och lyssna intresserat och förstå hur personen tänker, inte argumentera emot när personen inte ser någon anledning att ändra sitt beteende utan istället undersöka varför.

Genom ”varför” i ett samtal stärker man personens tro på sin förmåga.

Symptom och besvär

Symptom och besvär som oroar tonåringar eller omgivningen

  • Tonåringens upplevda personliga bekymmer
  • Tonåringens beteende gentemot alla de personer kring vilka hens bekymmer kretsar
  • Tonåringens inre scen – det inre samspelet (tex mellan tröstaren, vägledaren, berömmaren och anklagaren)

 

Mot självständighet och identitet!

Kroppen förändras, det handlar om att bemästra ”sitt nya biologiska hen”.

Och det handlar också om att erövra sin kropp från föräldrarna.

Här behöver vi utveckla självkänslan!

När ungdomar säger ”jag vet inte” så kan det vara så att de i själva verket testar om du är intresserad. Signalera och visa att du faktiskt är intresserad.

 

 

Ungdomscoaching för din ungdom?

Vänta inte - hör av dig för ett prova-på-samtal redan idag

Kontakta oss