Hur yttrar sig mobbing

mobbing

Mobbing är när någon blir illa behandlad av andra, flera gånger. Det kan vara elaka kommentarer, hot eller andra kränkningar.

Ibland är mobbningen brottslig. Du behöver få hjälp om mobbningen inte slutar.

Det man brukar kalla mobbing är ofta kränkningar eller trakasserier. Den kan vara fysisk, psykisk eller verbal.

Mobbing är ofta svårt att upptäcka. Den mobbade berättar sällan om sin utsatthet.

Gunnar Höistad skriver i sin bok mobbning och människovärde: ”Jag har frågat hundratals elever i grundskolan, både i Sverige och utomlands, varför man inte berättar, om att man är utsatt. Det är två svar som är de mest framträdande: a) då blir det värre b) man skäms över att vara mobbad. ”

Hur gör du som förälder

Mindre barn har ofta lättare att berätta än de lite äldre. Om du som förälder anar att ditt barn är utsatt ska du inte fråga om hon eller han är mobbad.

Ordet mobbad är så förknippat med skam att de flesta barn då förnekar det. Vi vuxna behöver tolka signalerna istället, som sönderrivna kläder, aldrig ta hem en kompis eller kroppsspråk, när vi ställer frågor om skolan.

Är det några som vet hur klassen har det så är det barnen själva.

Frågor som kan vara vägledande

  • Hur trivs du i klassen?
  • Hur känns det när du tänker på skolan? Klasskompisarna? Matsalen? Omklädningsrummet? Rasterna?
  • Finns det områden i skolan du helst inte vill gå till?
  • Finns det någon i klassen som brukar bestämma?
  • Finns det några som brukar "hänga på" den som bestämmer? Hur känns det?
  • Finns det någon i klassen som inte har det så bra?

Vad ska man göra om man blir utsatt för mobbing?

Ju tidigare du tar tag i situationen desto bättre.

Om du är ungdom så behöver du prata med en vuxen – en lärare, kurator eller förälder.

Enligt skollagen har man rätt att få hjälp, att bli tagen på allvar och de vuxna är skyldiga att agera direkt.

Du behöver inte fundera över var gränsen går för mobbing, säg till så fort du känner dig mindre värd eller sämre behandlad. Det är din rättighet.

Det finns inga fördelar med att hålla dina upplevelser för dig själv.

Våga prata, trots att du är rädd, med någon du litar på. Och precis som vid vuxenmobbing – ta hjälp för att bearbeta dina känslor! Det går att stärka självkänslan om du får samtalshjälp.

Dintonåring.se har många års erfarenhet av att stärka ungdomar med hjälp av samtal.

Samtal med en coach hjälper

Boka ett prova-på samtal redan idag.

Vi lever här och nu och du är värd att leva ett bra liv! Det är modigt att säga ifrån! Gör det nu!

Varmt välkommen till ett tryggt rum!

 

 

 

 

Hjälp för dig eller din tonåring

Boka ett samtal för att se vad du kan få hjälp med

anna-lena@dintonaring.se

076-8481920