Mindfulness

Mindfulness kan översättas och beskrivas som Medveten Fokuserad Närvaro – ett sätt att uppmärksamma det du upplever i Nuet, utan att döma eller värdera. Man kan säga att Medveten Närvaro är att vara uppmärksam med avsikt, i ögonblicket och utan att värdera det man uppmärksammar.

När är man Medvetet Närvarande?

Medveten Närvaro innebär att leva just nu! Våra tankar och vår medvetenhet kastar sig oftast mellan det förflutna då vi grubblar över det som hänt eller framtiden där vi oroar oss för allt som vi ska göra och det som kan hända. Mycket liten tid spenderar vi i Nuet. Och det är bara i Nuet vi kan påverka.

”Många jag har träffat blir oroliga och säger att de inte bara kan vara här och nu för de behöver planera inför framtiden. Absolut att du kan planera framåt men om du är i framtiden när du gör det, skapas bara onödig stress och då är du bara där och irrar omkring.”

Bilden nedan försöker visa texten på ett symboliskt sätt. Ju oftare du blir medveten om var du befinner dig, i dåtid eller framtid, desto fortare kan du komma tillbaka till här och nu.

dintonaring-mindfulness

Hur kan Mindfulness hjälpa oss i vardagen?

Att stressa är en del av vardagen och så länge vår kropp får tid för återhämtning kan det till och med vara positivt. Det är när stressen tar över vardagen och glädjen i livet som den blir ohälsosam.

Man kan säga att Mindfulness är en antites till stress. Metoden kan hjälpa att reducera stress och oro men även att acceptera det förflutna eller det som har varit. Metoden handlar också om acceptans och att stanna upp genom att observera utan att värdera och döma. När vi lär oss att observera våra tankar och känslor utan att värdera och döma dem, är det lättare att acceptera tankarna och känslorna som de är. I längden är det lättare att inse att man duger för den man är.

Mindfulness ökar också vår förmåga att medvetet agera på en situation istället för att automatiskt reagera, vilket kan vara nog så viktigt för både tonåringar och tonårsföräldrar.

Stöttepelarna för Medveten Närvaro är att stanna upp, observera/se, acceptera och välja. Den stress vi upplever orsakas oftast inte av det som faktiskt sker utan av våra tankar kring det som sker. Dessa tankar är oftast automatiska och något som vi inte medvetet väljer. Med träning i Mindfulness ökar vi vår medvetenhet kring att ”tankar bara är tankar och inte automatiskt en sanning”. Genom att stanna upp, se, acceptera och välja kan vi bryta reaktiva mönster och välja hur vi vill agera. Den negativa stress spiralen kan brytas och vi slipper onödig stress.

”Dessutom är tankar bara tankar, de är inte någon sanning. Man kan tro det men det är bara en tanke och det betyder inte att det är sant.”

Att rikta uppmärksamheten på vad som händer just nu är också den största utmaningen i Mindfulness, men går det att träna sig på detta?

Det finns mängder av bra Mindfulness övningar som går bra att egentligen göra när som helst. Med regelbunden träning kan Mindfulness bli ett sätt att minska stress och oro i vardagen, men det finns också övningar att ta till för den otränade i stressade perioder. Använd sinnena. Då kommer man genast till nuet!

  • Hur känns min andning? Vänd hela uppmärksamheten mot andningen. Även om känslor svallar och tankar kommer och går, så finns alltid andningen kvar.
  • Knyt näven, släpp taget. Vad händer inom dig? • När du fångar en känsla, stanna upp. Vänd uppmärksamheten mot känslan. Var i kroppen sitter den? I magen? I foten? Beskriv känslan utan att värdera eller döma.
  • Sätt dig på en stol i lugn och ro och observera dina tankar. Låt dem bara passera förbi utan att värdera eller döma.
  • Surfa – våga surfa igenom vågen och stå kvar en stund i smärta, statusbegär eller varför inte glädje över något.

När kan Mindfulness hjälpa våra tonåringar?

Det händer att tonåringar funderar över vad som har sagts och gjorts inom kamratkretsen men också oroar sig inför kommande prov och läxförhör. Tankarna i huvudet kan handla om det förflutna som exempelvis; – vad menade hon med det? Hur lät det egentligen när jag sa så? Tänk om hon inte tycker om mig nu när jag sa så? Tankarna i huvudet kan också handla om framtiden som exempelvis; – Jag kommer aldrig klara av historia provet! – Tänk om jag blir röd i ansiktet på redovisningen imorgon! – Jag kommer aldrig få en kille! - Om jag hade lika snygga muskler som honom skulle jag inte ha några problem.

Alla dessa tankar är förstås en stor anspänning och kan skapa grubblande, oro och ångest. När våra tonåringar kan observera vad de tänker, och samtidigt förstå att tankarna inte alltid är en sanning, kan livet kännas lättare. Man blir medveten om vad man tänker och hur det påverkar vår kropp.

Många tonåringar lever mycket i svallande känslor och här kan Mindfulness hjälpa till med att stanna upp och uppmärksamma känslan och våga möta den för att sedan kunna släppa taget om den. Att våga möta och känna på en olustkänsla kan i längden leda till att den klingar av. Det är när vi flyr från dessa känslor som de pockar på ännu mer och vill komma upp till ytan. Här kan man också försöka lyssna till vad man tänkte på när eller innan känslan kommer.

 

 

Vill du lära dig att hantera din stress och bli mer fokuserad och närvarande i ditt liv?

Kontakta oss för samtal!