Friends – 08-545 51 990
Friends arbetar framför allt med frågor som rör förebyggande arbete i skolan och inom idrotten, dvs att förhindra att kränkningar uppstår till att börja med, och att säga ifrån och bry sig om i tid. Friends har med andra ord inte experthjälp att erbjuda vid akut mobbning. Däremot är du självklart välkommen att ringa om du vill prata om skolans arbete mot diskriminering, kränkningar och mobbning, handlingsplaner osv.
Läs mer om Friends 

BRIS telefon för vuxna – 077-150 50 50
Öppet mån-fre kl 10-13.
Du kan ringa oavsett om det gäller dina, eller andras barn.
Läs mer om BRIS

BRIS Barnens hjälptelefon 0200-230 230
Bris betalar samtalet och det syns inte att man ringt. Inget problem är för litet. Hit kan barn och tonåringar ringa när de känner sig ensamma, ledsna, rädda, kränkta. Här finns det vuxna att tala med.  
Läs mer om BRIS

 Föräldratelefonen (sfph) – 020-85 20 00
Öppen mellan 10-15.
Föräldratelefon har funnits sedan 1996. Hit är alla föräldrar välkomna med stora eller små problem som rör barn och föräldraskap. Hos Föräldratelefonen möter du psykologer och socionomer med lång yrkeserfarenhet. Du får vara anonym. Samtalet kostar en markering.
Läs mer om Föräldratelefonen

Rädda Barnens Föräldratelefon – 020-786 786
mån: 12-20
tis-fre: 18-21
lör-sön: 13-16
Rädda Barnens Föräldratelefon har funnits sedan 1991 och Föräldramejlen sedan april 2006. Hit är alla föräldrar välkomna med stora eller små problem som rör barn och föräldraskap.
Läs mer om Rädda Barnens Föräldratelefon

Jourhavande kompis 020-222 444
Jourhavande kompis vänder sig till barn och unga upp till 25 år. Genom jouren kan man ställa frågor om allt som känns svårt.
Läs mer om Jourhavande kompis

Projektet ENDO – 08-556 023 00
Enodo finns för dig med ett barn som blir kränkt eller mobbat. Hos Endo kan du få råd om vad du som förälder kan göra och stöd när det känns hopplöst. Enodo arbetar med enskilda barns situation för att stoppa pågående kränkningar. Med utgångspunkt från skollagstiftningen hjälper Endo er familj i kontakterna med skolan. Enodos mål är att snabbt skapa en trygg miljö för ditt barn. Endos personal är socionomer och har stor kunskap kring kränkningar och hur man kan stoppa dem. All Endos verksamhet är gratis och de arbetar utifrån er familjs uppdrag.
Läs mer om Endo 

Brottsofferjouren – 0200-212019
Öppentid: vardagar 09.00-18.00.
Brottsofferjouren, BOJ finns i hela landet och är en ideell organisation och erbjuder emotionellt stöd, rådgivning och praktisk hjälp till brottsoffer, vittnen och deras anhöriga. 
Läs mer om Brottsofferjouren

Nationella hjälplinjen – 020-22 00 60
Öppet 13-22 alla dagar.
Nationella hjälplinjen ger dig råd och stöd i svåra stunder. Här får du tala med beteendevetare, socionomer och mentalskötare. Hit ringer du kostnadsfritt och anonymt.
Läs mer om Nationella hjälplinjen

Gör en anmälan. Här kan du läsa hur man gör!
Du kan vända dig till Barn och elevombudet och skolinspektionen om du är kränkt och inte får hjälp från din skola.
Läs mer om hur du gör en anmälan hos Beo