Att säga nej och säga ja

Förmågan att sätta gränser är nyckeln till känslan av självrespekt.

Att sätta gränser är att ha identitet och integritet.

 

Mobbing?

Hur yttrar sig mobbing? Vad behöver du tänka på och vad kan du göra?

Motiverande samtal

Stöd ungdomar med vägledning.

Motiverande samtal handlar om att visa medkänsla och lyssna intresserat och förstå hur personen tänker

 

Koncentration

Ibland beror svårigheter att koncentrera sig på tillfälliga problem eller svackor och ibland är det mer varaktiga svårigheter.