Integritetspolicy

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

 

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge

När du kontaktar oss, tecknar ett avtal med oss, registrerar dig via ett formulär kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information. Beroende på situation kan vi komma att be om följande personuppgifter:

  • Företagsnamn
  • Organisationsnr
  • Postadress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Andra uppgifter såsom fritextfrågor eller formulärsvar

 

Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.

 

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

 

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

 

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig
Namn: Anna-Lena Tegebro
Telefon: 0768-481920
E-post: anna-lena@coachkonsulten.se

Coachkonsulten Stockholm (personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 590530-7822
Observatoriegatan 21
113 29  Stockholm