Så besegrar du högskoleprovet

Högskoleprovet kan vara vägen in till din drömutbildning. Men för att lyckas väl på högskoleprovet krävs att du lägger ner mycket tid, men framförallt på rätt saker. I den här artikeln får du tre förslag på hur du kan plugga inför HP.

Rivstarta pluggandet inför högskoleprovet

Det första man ska göra när man förbereder sig inför ett högskoleprov, är att titta på ett gammalt högskoleprov. Börja inte med att studera provet i detalj, men gå igenom provets olika delar och gör några uppgifter för att få en bild av hur provet fungerar.

Tips:Gör 20-frågor i varje del av ett gammalt högskoleprov, för att få en bild av hur provet är upplagt.

Bemästra matematiken – högskoleprovets kvantitativa delar

Högskoleprovet består av fyra kvantitativa delar, det vill säga tre delar som handlar om matematik. Här får du tillfälle att visa dina kunskaper om bråk, procent, geometri och annat som du lärt dig på gymnasiet.

Här är det viktigt att du är strukturerad. Provet består av fyra matematikdelar, när du pluggar ska du fokusera på en del i taget. Gör om frågorna från gamla högskoleprov som hör till den delen du pluggar. Arbeta med cirka 12. uppgifter i taget, och när du har gjort uppgifterna, så utvärderar du vad du gjorde bra och vad du gjorde mindre bra. Repetera det du gjorde fel tills du kan det – det är så du nöter in de kunskaperna du behöver inför provet.

Tips: Plugga på en kvantitativ del i taget. Arbeta med 10-12 uppgifter i taget, och rätta sedan och se om det är något du behöver repetera. Försök att göra minst 120 uppgifter på 2-4 dagar, per del. 

Bemästra språket – högskoleprovets verbala delar

Läsförståelse, ordförståelse och meningskomplettering är tre viktiga delar i Högskoleprovet. Om du lägger till den engelska läsförståelsen till det, så har du hela Högskoleprovets verbala del. Här ska du kunna förstå texter, ord och komplettera olika meningar med ord som passar in.

En vanlig missuppfattning när man pluggar till den verbala delen på Högskoleprovet, är att man försöker öva in så mycket ord som möjligt. Det är aldrig dåligt att fylla på sitt ordförråd, men du kommer aldrig hinna öva in alla ord du kan tänkas få på ett högskoleprov. Det viktiga när man pluggar på den verbala delen är att man lär sig strategier för ordförståelse, läsförståelse och meningsförståelse.

Tips, svensk och engelsk läsförståelse:  Studera endast en del i taget, antingen svensk eller engelsk. Gör 120 uppgifter fördelat på 2-4 dagar, arbeta med 10 uppgifter åt gången och repetera de uppgifter du svarade fel på.

Tips, ordförståelse och meningskomplettering: 

-När du tränar ord, gör 1000 uppgifter fördelat på 2-4 dagar och jobba med 20 uppgifter åt gången. Repetera om du fick fel svar.  

-När du tränar meningskomplettering, gör 80 uppgifter på 2-4 dagar. Gör 10 uppgifter åt gången och analysera vad som gick bra respektive vad som gick mindre bra och om du kunde göra något bättre.

skapad av Allakando, läs mer om högskoleprovet o klicka här nedan

Här hittar du allt du behöver för att besegra högskoleprovet