Koncentrationsproblemkoncentrationsproblem

Många ungdomar har koncentrationsproblem.

De är tyvärr vanligt med svårigheter att koncentrera sig. Ibland beror svårigheterna på tillfälliga problem eller svackor och ibland är det mer varaktiga svårigheter. De kan yttra sig genom att ungdomen blir utagerande eller inåtvänd.

Upplever att det är svårt att vänta

Ofta är det svårt när du ska titta och lyssna på någonting en längre stund. Till exempel hemma vid matbordet så tycker du kanske att man ofta får vänta mycket. Du ska vänta på att få din mat, och sen ska du vänta på att få gå från bordet fast du är färdig. Med så mycket väntan blir det lätt att du gör något annat under tiden.

På samma sätt kan det vara när du ska sitta still och lyssna när någon vuxen pratar. Du försöker lyssna, men en massa andra idéer och tankar kommer upp. Då hör du inte riktigt allt som sägs, och när du börjar lyssna igen är det svårt att förstå.

Bara för att man har svårt att koncentrera sig ibland, så är det inte samma sak som att man jämt har det. Det finns många som är bra på dataspel eller något annat som intresserar.

Det är när det gäller att göra saker som är mer långtråkiga, men som ändå måste göras, som man oftast får problem. Det kanske känns helt omöjligt och man vill bara sticka därifrån. Om du inte då får hjälp och kanske ta en paus för att orka med, och andra bara tycker att man smiter, så blir det svårt. Det kan gå lättare om man får dela upp uppgifterna i kortare pass och ta en paus då och då.

Svårt att fokusera

När man har problem med att koncentrera sig är det svårt att behålla uppmärksamheten på det man behöver göra eller fokusera på. Man blir lätt distraherad av ljud och händelser runt omkring sig och av egna tankar. Koncentrationsproblem kan göra att man har svårt att planera aktiviteter, att komma igång med saker och att bli klar med sådant som man har påbörjat.

För många märks koncentrationsproblemen mest i skolarbetet. Man kan ha svårt att behålla uppmärksamheten tillräckligt länge för att göra uppgifter och man kanske har svårt att komma ihåg vad läraren säger och får fråga flera gånger. Det kan också lätt bli slarvfel för att man missar detaljer.

Stöd och hjälp

Om man har koncentrationsproblem som gör det svårt att klara skolan eller andra delar av livet kan man behöva stöd och hjälp. Ett första steg kan vara att få hjälp med planering och att hitta tydliga strukturer i sin vardag. Kanske kan man prata med en förälder eller annan vuxen som kan ge praktiska råd och hjälp med att sätta upp rutiner.

Eftersom koncentrationsproblem ofta märks i skolan kan man också behöva göra förändringar där. Därför kan det vara bra att prata med sin lärare eller mentor. Skolan ansvarar för att erbjuda det stöd som behövs för att göra skolarbetet lättare för den som är elev. Det kan till exempel vara att man får sitta mer avskärmat eller i mindre grupper eller att man får hjälp av en specialpedagog.

Hjälpen du får på dintonaring.se ser olika ut beroende på vad som ligger bakom ens koncentrationsproblem. Vi tittar på tankar, känslor o beteenden. På vad du och din familj kan göra för att underlätta din situation.

Det första som behöver hända är att

  1. bli medveten om hur det är för dig
  2. och sedan hur man skulle vilja att det var
  3. och sedan vad du behöver göra/träna på/få hjälp med

Kontakta oss redan idag för ett prova-på-samtal. klicka här för kontakt