Frigörelse i tonåren

Frigörelse under tonårstiden innebär kast mellan barn- och vuxenlandet. Din tonåring börjar nu förbereda sig på att bli oberoende och självständigt varken du vill det eller inte.

Man kan symbolisera frigörelsen att han eller hon slår på det osynliga bandet som sitter mellan dig och din tonåring. Det här är en minst lika påfrestande period för din tonåring som för dig som är vuxen.

Klara sig själv

Din tonåring ska lära sig att klara sig själv och du ska lära dig att släppa taget. Den här processen kan ofta vara svår för föräldrar som sörjer den tid som varit, men även tonåringen kan sörja sin barndomstid och sina idealiserade barndomsföräldrar.

Bryta beroendet

Alla tonåringar behöver slå på banden för att bryta beroendet från föräldrarna. Det finns många olika strategier på hur tonåringar försöker frigöra sig. Det kan ske i det öppna eller i det tysta, komma ofta eller sällan, pågå en kortare eller en längre tid.

Kasten mellan ytterligheterna att vara ”självständigt, fritt och slippa tjat och kontroll” och att vara ”litet och beroende och hålla mamma och pappa i handen” kan ofta leda till konflikter.

När mamma påminner om behovet att vara liten o sårbar

Johan Cullberg skriver i sin bok Kris och utveckling hur speciellt mammor kan med sin blotta person påminna om behovet av att vara liten och sårbar. Att höra mamman äta och dricka påminner tonåringen om att mamman har en kropp och om mammaberoendet vilket kan upplevas som speciellt fysiskt frånstötande under tonårsperioden.

Skuldkänslor

Tonåringen som är omedveten om den här processen kan få svåra skuldkänslor när han eller hon kritiserar mamman, vilket ökar på den inre spänningen med ökad aggressivitet som följd.

Vårdguiden har sammanställt några områden som kan vara till hjälp för dig och din tonåring under den här tiden.

Sätta gränser

Att testa gränser är en del av att växa upp och tonåringar testar gränser precis som småbarn i trotsåldern.

Även tonåringar behöver lära sig att man inte kan säga och göra vad som helst. De behöver lära sig att respektera andra människor. En förälder bör inte ”vara kompis” med sin tonåring. Barnet behöver föräldrar som sätter gränser och ställer krav. Tonåringen måste få fortsätta att vara barn när den behöver.

Ställa krav

Att ge sitt barn egna ansvarsområden är något man kan börja med redan i tidig ålder. Ett barn behöver lära sig att samarbeta och ta ansvar. För att fungera som vuxen behöver barnet också kunna städa, tvätta, handla och laga mat.

Den stressade familjen kan göra upp veckoscheman för hemmets alla göromål där var och en får sitt eget ansvar och sina egna sysslor. Det gör att alla blir delaktiga och känner sig betydelsefulla.

Eget ansvar

Tonåringar behöver vara med och bestämma. Det är nu dags att tonåringen får ta eget ansvar och får lära sig klara sig själv. Försök att komma överens om vilka regler som ska gälla och vilka påföljderna ska vara om de inte följs.

Vilka regler man vill ha är upp till var och en. Det viktiga är att de finns och att de följs från båda håll. Regler visar att du bryr dig som förälder.

Bekräftelse

Som tonåring är det viktigare än någonsin att bli sedd som individ och känna att man duger. Ge värme och beröm. Visa att du tycker om och är stolt över din dotter eller son. Då stärker du tonåringens självförtroende.

I vissa situationer behöver barnet ha en vuxenrelation med sina föräldrar och i andra en vanlig barn- och förälderrelation.

Respekt

Om du respekterar ditt barn får du respekt tillbaka. Var lyhörd och lyssna. Samtal kan skapa förståelse och samförstånd. Ha inte tankarna på annat håll när ni pratar, tonåringar är experter på att avslöja falskt intresse.

Döm heller aldrig på förhand eller kritisera och förringa din tonårings behov och problem. Eftersom det var ett tag sedan du själv var tonåring vet du faktiskt inte hur det är att vara tonåring idag.

Tillit

Tonåringar behöver bekräftelse på att de är självständiga individer. Därför vägrar de ofta att erkänna att de skulle kunna vara offer för grupptryck. Var inte överbeskyddande utan ge din tonåring frihet under ansvar. Om du visar att du litar på ditt barns omdöme är möjligheten stor att det lever upp till förtroendet.

Uppmuntran

Uppmuntra tonåringen till att tala om vad som rör sig i huvudet på honom eller henne, om hur dagen har varit och hur han eller hon egentligen mår. Ha tålamod och var envis. Det är inte alltid lätt att få kontakt med en tonåring. Hjälp barnet att tänka positivt och att hitta goda förebilder.

Förebilder

Det spelar ingen roll vad du säger om du inte omsätter det du säger i handling. Var en förebild för din tonåring.

Humor

Med lite humor blir det lättare att tala om svåra saker. Glöm heller inte bort att ha roligt tillsammans. Utgå från ett gemensamt intresse. Kanske tycker ni om att laga mat, gå på bio eller se på fotboll.

Kärlek

Din tonåring behöver kärlek, hur mycket han eller hon än avvisar dig eller vill frigöra sig. Visa att du älskar din tonåring, varje dag.

Källa
Vårdguiden
Kris och utveckling av Johan Cullberg
Att tampas med tonåringar av Björn Wrangsjö

Samtalshjälp till dig och eller din tonåring?

Kontakta oss på dintonaring