Därför kan alla bli riktigt bra på matte

Att någon är född till något är ett uttryck som används ofta. Alla är vi olika och lägger fokus på olika saker. Men det är påvisat att vem som helst kan lyckas med alla ens åtaganden med ett så kallat dynamiskt mindset. Det är ett tankesätt som kan används som inspiration till mycket. Utbildningsorganisationen SmartStudies är experter på läxhjälp och mattehjälp och har under över ett decennium tillämpat dessa principer i sin undervisning. 

Ett dynamiskt tankesätt gynnar ens väg till framgång 

Inom socialpsykologi diskuterats det mycket om hur ens medvetna och omedvetna tankar kan påverka en mer än man tror. Carol Dweck, forskare inom psykologi, förklarar att ens tankesätt påverkar en väldigt mycket i hur man själv ser sig samt vad för förmågor man tror att man har. I förlängning blir det en effekt på hur framgångsrik man kan bli. Dweck berättar att som människa kan man ha ett statiskt eller dynamiskt mindset — varav ett gynnar ens framgång. 

Den förstnämnda, ett statiskt tankesätt, innebär att man många gånger hämmar sig själv i sin personliga utveckling på flera olika sätt. Det andra, dynamiskt tankesätt, är mycket bättre för ens utveckling och är essentiellt för att bli framgångsrik. 

Läxhjälp som tar inspiration från ett framgångsrikt tänkande 

Vissa egenskaper tillkommer när man väl har lärt sig att ha ett dynamiskt tankesätt. Vid tillfällen där man möts med en utmaning, som en klurig mattefråga, kommer man mer vilja ta sig an detta. Man blir alltså mer mottaglig för utmaningar samt ihärdig för att kämpa med uppgifter, ansträngning blir återkommande och man är mottaglig för att lära sig från kritiken man får.

“Detta är något som vi använder oss av löpande i vår läxhjälp. Som privatlärare är du både en ämneskunnig person och en studiecoach, som arbetar med att bygga motivation och självförtroende,” säger Fredrik Fridlund som har grundat SmartStudies.

Som en sista egenskap så tar man som person mer aktivt inspiration och lärdom av andra framgångsrika människor. Detta visar att sin tro om sig själva kan få en enormt stor påverkan för sina personliga framgångar. För att utvecklas i sitt lärande gäller det att man anammar de ovanstående egenskaperna och tankesätt. 

Hylla arbetsetik — ett mycket bättre verktyg 

Ofta så hyllas man utefter sin talang eller intelligensnivå. Det finns ett mycket bättre sätt att få någon att vilja lära sig mer och utvecklas.  Förslagsvis ska man till exempel hylla en persons arbetsetik. Det innebär att man ska fokusera på en persons engagemang till en uppgift eller på de förbättringar som görs, samt att man faktiskt är fokuserad och ihärdig med sin sak.  

Fokus på någons arbetsetik och hyllning till detta gynnar personen mer. Det ges även tips att inom skolan så borde man ge elever betyget “inte än” istället för underkänt. Denna ändring påverkar ens uppfattning om ens egna förmåga. Enkelt förklarat så ger “inte än” en bättre känsla, man vill fortsätta arbeta för man får uppfattningen att man kan faktiskt nå sitt mål. Underkänt har en sämre effekt.  

Läxhjälp online: fler elever utnyttjar tjänsten 

Det finns fler sätt att få läxhjälp på än att mötas i person. Nu finns det alla medel för läxhjälp online och detta är något som allt fler och fler elever väljer. Att kunna ge läxhjälp på detta sätt gör också privatundervisning tillgängligt för fler, ofta med ett lägre pris för läxhjälp. I den digitala läxhjälpen används det ofta en virtuell whiteboard som verktyg. Hur man vill arbeta med läxhjälp, det vill säga i person eller online, väljer man baserat på vad man kan tänka sig passa in i ens vardag. 

Här hittar du mer information om du söker läxhjälp https://smartstudies.se/laxhjalp/