Vad är prestationsångest? Rädsla för att hålla tal är kanske det vi spontant tänker på när vi hör talas om prestationsångest. Men rädsla för att hålla tal är bara ett av alla symptom på prestationsångest. Prestationsångest är ett vitt begrepp som innefattar många olika reaktioner. I samtliga fall leder ångesten till hämmad förmåga, glädje och…

Läs mer

 Vi vill alla bli lyckliga men hur gör man? Vi har alla samma behov! Det är fascinerande hur lika människor egentligen tänker, även om vi på ytan skiljer oss åt. Alla har vi samma grundläggande behov, oberoende av de sociala roller vi spelar. Att känna sig olycklig är inte ett problem som endast människor på…

Läs mer

Vad innebär det att ha kontroll? ”Ta kontroll över ditt liv”, ”Lär dig kontrollera vikten”, ”Du måste kontrollera ditt humör”. Ordet kontroll används i många olika sammanhang. Vi lägger stor social vikt vid att uppträda som om vi har kontroll över våra liv. En kontrollmänniska förefaller ofta vara fri från rädsla – vilket är en yttre fasad.…

Läs mer