Betygshets och stress

En ny undersökning från Bris visar att många ungdomar inte tror att de har någon framtid om de inte har toppbetyg.

Stor press på din tonåring

Dagens samhälle lägger stor press på din tonåring. Och självklart vill du, som förälder eller lärare, hjälpa till att stötta så mycket du kan. Dintonaring.se hjälper dig att förstå varifrån problemet kommer.

betygshetsDet blir helt enkelt för mycket

Det är inte lätt att vara tonåring idag. Karin Johansson är legitimerad psykolog och utredare på Bris, menar att stressen hos unga beror på en kombination av många olika faktorer.

Många krav

”Det är många krav som ställs på unga idag som även handlar om annat än skolan. Man ska hänga med i mycket som har med utseende att göra. Man ska ganska tidigt ha varit ihop med någon och kanske haft sex. Man ska ha de rätta kompisarna och så vidare.

Sedan verkar det också på många håll, som att lärarna i skolan inte samordnar när man har prov i de olika ämnena. Det kan vara flera prov på samma dag och långa läxor. Då blir det helt enkelt för mycket.”

Karin Johansson tror också att tonåringar blir stressade av att alltid behöva vara så tillgängliga.

”Mobiltelefonen ska alltid vara på, så att man är tillgänglig dygnet runt, för kompisar, som kanske sms:ar eller ringer. Och sedan har vi all information som vi matas med hela tiden, främst via internet. Våra hjärnor är inte byggda för det enorma informationsflödet.”

Här har skolan en möjlighet

Det är här skolan har en möjlighet att kliva in och ta ett ansvar.
”Nu har vi ett samhälle som ser ut så här, med mycket information som regnar över oss. Men vad gör det med oss, att det är så mycket vi ska förhålla oss till hela tiden? Det är något som kan lyftas in i diskussioner på samhällskunskapen eller psykologin, särskilt på gymnasiet.”

Känslan av att inte räcka till

Känslan av att inte räcka till, kan leda till fysiska besvär i form av huvudvärk, trötthet eller magkatarr såväl som psykiska problem som ångest eller depression. Många ungdomar blir skoltrötta, känner att de inte orkar och ger upp.
”Den uppgivenheten möter vi ibland här på Bris, känslan av att ’det kommer aldrig att bli någonting av mig’”, säger Karin Johansson.

Orosmoment

”Man vet att det finns en stor ungdomsarbetslöshet, att många går ut skolan och går utbildningar utan att komma in på arbetsmarknaden, det är ett orosmoment naturligtvis.”

En del av problemet, menar hon, handlar om att man faktiskt inte har samma tillgång till vuxenutbildning idag som för några år sedan.

”Man har tagit bort reservutgången, att kunna gå på komvux och ta igen det man missat när man har varit skoltrött under grundskolan. Nu ökar pressen att klara det på första försöket. Sedan tror jag att det är bra, när man öppnar nya vägar, för ungdomar genom till exempel lärlingplatser, när man inte klarar, inte orkar, eller inte vill läsa de teoretiska ämnena. Som man gör i första hand på gymnasiet idag.”

Vad kan du som förälder göra?

Så vad kan man då göra som förälder för att hjälpa sitt barn?
”Man ska inte pressa dem när det gäller fritidsaktiviteter”, poängterar Karin Johansson. ”Det ser vi en del barn som berättar om, att föräldrarna har drömmar om att barnen ska lyckas när det gäller till exempel idrott. Jag tror att man hjälper ungdomarna genom att se till att de får bra förutsättningar hemifrån, hjälp och stöd för att kunna koncentrera sig så att de klarar skolan.”

Mycket pågår i huvudet

Men även skolan har ett stort ansvar, främst för de ungdomar som har problem i sin hemmiljö och av den anledningen inte kan koncentrera sig eller orkar hänga med.
”Det är för mycket annat som pågår i huvudet”, säger Karin Johansson. ”Det går ut jättemånga elever med ett betyg som inte alls motsvarar deras intelligensnivå utan ligger långt under och det är inte okej. Det handlar om pedagogiska verktyg, till exempel smågrupper där man kan ta igen när man kommit efter.”

Varför elever skolkar

Många skolor bryr sig heller inte om att ta reda på varför en elev har börjat skolka.
”Skolan betraktar skolk som ett ordningsproblem när det i själva verket handlar om att barnet mår dåligt på grund av någonting, det kan vara mobbning eller dåliga hemförhållanden. Det behöver också finnas en fungerande elevhälsa, en skolkurator eller skolsköterska att prata med som kan hjälpa och stötta.”

 

Bris (Barnens rätt i samhället) är en ideell organisation som bildades 1971. Verksamheten bygger på ideellt arbete från cirka 600 frivilliga som bland annat bemannar BRIS jourtelefoner dit barn, ungdomar och föräldrar kan ringa för att få råd och stöd. Bris gör även undersökningar om barns villkor och producerar varje år sammanfattningar och statistik om hälsoläget för barn och ungdomar.

Vill du kontakta Bris?
Barnens hjälptelefon 0200-230 230
Bris Vuxentelefon – om barn 077-150 50 50