Att bli sedd

”En ska bort… we-are-one

Har ni reflekterat över hur många TV program som finns där någon ska röstas ut eller skickas hem?

En ska bort! Någon som inte presterar tillräckligt, någon som inte passar in i gruppen, någon ska röstas ut. Människor som ständigt ska ställas mot varandra, som ska jämföras mot varandra. Vilken bild ger media våra barn, ungdomar och oss vuxna över vad som är viktigt i livet – jo en ska bort…

Att uteslutas ur gemenskapen – att inte bli sedd och bekräftad är något av det värsta en människa kan utsättas för. Det kan vara i en tidigare vänkrets, en arbetsgrupp, bland grannarna eller i skolan.

Att inte räknas, att inte synas upplever många som overkligt och ovärdigt på flera sätt. Vilka är då de som ibland genom en tyst överenskommelse utesluter vissa människor ur sitt sammanhang? Vilka är de som väljer bort andra, och varför händer det så ofta runt omkring oss?

Bygger det på deras egen rädsla att inte passa in, att hålla sig till det som är igenkännbart och stabilt? För hur ser osäkerheten ut, vad väcker den i dessa människor… och hur doftar rädsla?

Människor jag mött i samtal berättar om övergivenhet, frustration, sorgsenhet och om förlorad tillit till människor som de trodde fanns för dem. De som var som du och jag – som någon valde inte skulle få vara med. Smaka på orden. Att inte få tillhöra. Att förlora fotfästet, att tappa tron på livet – och att efterhand vända det mot sig själv, det händer många människor varje dag.

Och så en dag, händer något oväntat.

Många kan flera år senare berätta exakt om när det hände – när det vände. Ni vet som när Olof Palme sköts på öppen gata, vi minns var vi var när det hände och vem som berättade det. Det som händer när världen plötsligt stannar upp och något oväntat händer.

Tiden då någon såg dem, tiden då någon annan människa bjöd in dem att vara med i gemenskapen – när de fick tillhöra.

En del av dem som gjorde enorm skillnad i deras liv som en lärare, en arbetskamrat eller en ny vän kanske själva inte förstod innebörden just då. Vad som skedde i det mötet. Men den som har blivit sedd, blivit lyssnad på och bekräftad och inte tillhört på lång tid – den minns stunden och den tiden som något av det mest avgörande som hänt i deras liv.

Se dig omkring – de finns oftast alldeles i vår närhet. Bjud in, bjud på dig själv – din tid, din närvaro och skapa en gemenskap.

Att få vara den som ger andra gnistan – det är något av det mest fantastiska vi kan göra för en annan medmänniska.

Cecilia Németh      c/o Coaching     www.careofcoaching.se