Stödorganisationer

Riksföreningen Anorexi/Bulimi-kontakt
Titta även in i forumet där du kan lära dig mycket av andra i samma situation – Gå till Anorexi Bulimi Kontakts Forum

Kunskapscentrum för ätstörningar – KÄTS

Ätstörningszonen
Tjejzonen driver ätstörningszonen och hit kan man vända sig om man har någon form av ätstörning. De erbjuder stöd via samtal, chat och E-post.

Eating Disorder Association
Frivilligorganisation för ätstörningar i England

Academy for eating disorders
Frivilligorganisation för ätstörningar i USA

Behandling

Capio Anorexi Center
Capio Anorexi Center erbjuder flera olika behandlingsalternativ, såväl dygnet-runt behandling som dagbehandling och öppen mottagning. Inom dessa verksamheter erbjuds både individuell behandling, gruppbehandling och familjebehandling. Flera av  enheterna erbjuder även efter behov öppna behandlingar i grupper med olika inriktning som t.ex. kroppskännedom. All behandling är frivillig.

Stockholms Centrum för Ätstörningar
Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ) är en specialistklinik för personer med ätstörningar i form av anorexi, bulimi eller hetsätning. SCÄ tar emot personer i alla åldrar med allvarlig ätstörning. Du kan komma till oss på remiss eller söka själv genom att göra en egenanmälan via vår hemsida  (www.scfa.se).

Mando Anorexicenter
Mandometerklinikerna erbjuder behandling av ätstörningar som anorexi och bulimi med hjälp av Mandometermetoden, en evidensbaserad behandling som lär Dig att äta och känna mättnad. 

Mottagningar ätstörning
Sök vårdmottagning för ätstörning

Barn- och ungdomspsykiatrin

Anorexi Bulimi Kontakt – sök vård i landet
Här kan du söka efter verksamheter som är specialiserade på behandlingar av ätstörningar i hela landet.